Palīgs

 

Lai abonētu preses izdevumus, sekojiet norādītajiem soļiem:

 

1. Preses izdevumu izvēle

 

Kreisajā izvēlnē izvēlieties laikrakstu vai žurnālu kategoriju,

 

 

Izvēlieties konkrētu preses izdevumu, spiežot uz pogu "Pievienot grozam". Zemāk norādīta izdevuma mēneša cena, abonēšanas periodu iespējams nomainīt nākamajos soļos.

 

 

Kreisajā pusē redzams jūsu iepirkumu grozs, kurā parādīti visi jūsu izvēlētie laikraksti/žurnāli. Groza saturu būs iespējams koriģēt nākamajos soļos. Lai turpinātu abonēšanas procesu, spiediet "Abonēt".

 

 

2.Abonēšanas termiņi

 

Vispirms norādiet, vai esat fiziska vai jurisiska persona.

 

Laukā "No" izvēlieties abonēšanas termiņa sākumu, laukā "Termiņš" norādiet mēnešu skaitu, uz kuru tiks abonēts preses izdevums, laukā "Skaits" norādiet, cik eksemplārus vēlaties saņemt.

 

Sistēma automātiski aprēķina kopējo maksājuma summu.

 

Ja grozam kādu no preses izdevumiem esat pievienojis kļūdaini, vaivienkārši nevēlaties to abonēt, tad spiediet tabulas pēdējā ailītē.

 

 

3.Abonenta dati

 

Aizpildiet prasīto informāciju par sevi.

 

 

4.Rēķins

 

Lūdzam pārbaudīt datus. Ja dati korekti nosūtiet rēķinu uz savu e-pasta adresi. Ja vēlaties mainīt datus, spiediet uz "Atgriezties", lai labotu informāciju. Spiežot uz "Apstiprināt", abonēšanas process ir pabeigts, un jūs savā e-pastā saņemat apmaksājamo rēķinu.