Kontakti

 

 
SIA "AC Kurzemes Vārds"
Juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401
Vienotās reģ. numurs 42103043970
PVN reģ. numurs LV42103043970
Banka: Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV33HABA0551018885517
 
Tālrunis 634 80578
e-pasts: [email protected]