Izdevuma nosaukums:Jurista Vārds 2020.gadam
Izdevuma tips:Akcijas piedāvājums

PeriodsFiziskām personāmJuridiskām personām
12 mēnešiem 79.00 EUR 79.00 EUR