Izdevuma nosaukums:Žurnāls "Liepājas Vēstules" 2021.gadam
Izdevuma tips:Akcijas piedāvājums

PeriodsFiziskām personāmJuridiskām personām
12 mēnešiem 8.96 EUR 9.96 EUR

Tāpat kā šajā gadā, arī nākamgad žurnāls "Liepājas Vēstules" iznāks četras reizes: martā, maijā, augustā un novembrī.