Lai abonētu preses izdevumu akcijas laikā, naudas summu, kas atbilst izvēlētajam abonēšanas termiņam, ir jāieskaita SIA "AC Kurzemes Vārds" bankas kontā. Akcijas preses izdevumiem rēķins uz epastu NETIKS NOSŪTĪTS.

Noformējot savā internetbankā maksājuma uzdevumu, sadaļā "Papildus informācija" OBLIGĀTI ir jānorāda šāda informācija: ABONENTA VĀRDS, UZVĀRDS, PIEGĀDES ADRESE un TĀLRUŅA NR. Tikai pilnīga informācija ļaus mums nodrošināt abonētā preses izdevuma kvalitatīvu un savlaicīgu piegādi.

Mūsu rekvizīti:

SIA "AC Kurzemes Vārds", adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401, reģ.nr. 42103043970, banka: AS Swedbank, konts: LV33HABA0551018885517.

Neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālruni 63480578 (darba laikā no plkst. 09.00 līdz 17.00)